Verantwoord bosbeheer

Van de Stadt Houtimport is gecertificeerd volgens de FSC® en de PEFC en geeft er op die manier blijk van niet op korte termijn gewin uit te zijn. Wij voelen ons ook verantwoordelijk voor het bos en voor continuïteit van de houtvoorziening.

PEFC en FSC® hebben als doel het duurzaam beheren van bossen wereldwijd waarbij men rekening houdt met zowel de economische, als de ecologische en sociale functies het het bos vervult. Inzake het invoeren van de PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) Chain of custody bij Van de Stadt Houtimport BV verklaart Van de Stadt houtimport BV zich bekend met de PEFC en FSC® voorwaarden en werkwijzen en zal zij die conform uitvoeren. FSC® is een mondiale, non-profit organisatie die streeft naar verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® stelt standaarden op die gebaseerd zijn op principes voor verantwoord bosbeheer die ondersteund worden door ecologische, sociale en economische partijen. Voor de boseigenaren en de houthandel, maar ook voor bedrijven en organisaties in allerlei sectoren die FSC®-hout en FSC®-hout- en papierproducten verkopen of gebruiken.

Download hieronder de certificaten in pdf.

FSC®-certificaat(FSC-C007360)

PEFC-certificaat (PEFC/30-31-117)

Milieu

Uitgangspunten bij Van de Stadt Houtimport:

  • Van de Stadt Houtimport volgt het VVNH-beleidsplan gericht op legaal verkregen hout.
  • Houthandel is de sleutel tot rendabel duurzaam bosbeheer.
  • Zonder markt voor hout uit duurzaam beheerd bos groeit het aanbod ervan niet.
  • Voor veel toepassingen biedt Van de Stadt Houtimport een alternatief met FSC®-keurmerk.
  • In het CITES verdrag verboden houtsoorten en herkomst verhandelt Van de Stadt Houtimport niet.

Voorwaarden en uitgangspunten

Van de Stadt is niet in staat om van iedere individuele plank de oorsprong te garanderen. Daarmee kan nooit 100% uitgesloten worden dat hout uit niet duurzaam beheerde bossen of uit illegale concessies komt. Van de Stadt treedt niet op voor of namens overheden, niet gouvernementele organisaties of verenigingen.

Van de Stadt levert onder algemene voorwaarden zoals gedeponeerd door de VVNH bij de rechtbank in Amsterdam.

Algemene Verkoopvoorwaarden